Obaveštenje o promeni načina rada internog odeljenja i internističkih ambulanti u bolnici u Somboru

1478

S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju na internom odeljenju Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru, tj. pojavu infekcije COVID-19 kod jednog broja zaposlenih,od danas (4.11.2020.godine) se menja se organizaciona šema rada internog odeljenja i internističkih ambulanti.

Rad na internom odeljenju će se obavljati u vidu dežurstva, rada u prijemnoj ambulanti (prepodne i popodne), konzilijarnih pregleda, dijagnostičkih procedura za bolničke i onkološke pacijente (ehokardiografija, test opterećenja, 24 h EKG Holter monotoring, EGDS, kolonoskopije, USG štitaste žlezde).

Rad u specijalističkim i subspecijalističkim ambulantama će se obavljati u manjem obimu. Takav način rada će se primenjivati sve dok se ne stvore povoljniji epidemiološki uslovi o čemu će pacijenti biti blagovremeno obavešteni.