ODŽACI – Kategorizacija ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji opštine Odžaci

282

Sva zainteresovana fizička lica koja su vlasnici smeštajnih objekata i pravna lica - privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik mogu da podnesu zahtev za kategorizaciju: kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva, radi pružanja usluge smeštaja turistima na teritoriji Opštine Odžaci.

Zahtev se podnosi preko CIS-a E-turista za šta je neophodno da se najpre evidentirate u Opštinskoj upravi opštine Odžaci, Odeljenju za investicije.

Evidencija se vrši uz lični dokument nakon čega lice dobija korisničko ime i lozinku za pristup sistemu. Kada se pristupi sistemu biće dostupna samo opcija za podnošenje zahteva za kategorizaciju. Nakon obrade zahteva, komisija formirana od strane JLS na licu mesta proverava ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta. Ukoliko se donese pozitivno rešenje, postaje ugostitelj i nadležni organ je dužan da mu obezbedi pristup ostalim funkcijama sistema.

Za više informacija možete se obratiti na kontakt telefon 025/ 466 003 ili lično u Odeljenje za investicije.