ODŽACI – Održana 5. sednica Opštinskog veća opštine Odžaci

645

5. sednica Opštinskog veća održana je danas, 16.11.2020. godine, u sali Opštinskog veća, sa početkom u 09,00 časova.

Sednicom je predsedavao predsednik Opštinskog veća, Goran Nikolić, a doneta su sledeća akta:

 1. Odluka o odlaganju postupka odlučivanja i dodele sredstava po konkursima za sufinansiranje programa udruženja građana iz oblasti kulture, kulturno umetničkih društava, ostalih udruženja građana i udruženja iz oblasti socio-humanitarnih delatnosti,
 2. Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Odžaci,
 3. Rešenje o obrazovanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima iz delokruga opštine Odžaci,
 4. Finansijski plana za javni red i bezbednost saobraćaja na putevima iz delokruga opštine Odžaci za 2020. godinu,
 5. Program rada zimske službe 2020/2021. godine.
 6. Zaključak o utvrđivanju uslova za ostvarivanje prava na regresiranje dela troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju,
 7. Zaključak o utvrđivanju deficitarnih struka studenata za školsku 2020/2021. godinu,
 8. Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Odžaci za period 01.01. – 31.12.2020. godine,
 9. Zaključak o davanju saglasnosti na Finansijski plan Mesne zajednice Bački Brestovac po rebalansu budžeta opštine Odžaci za 2020. godinu,
 10. Zaključak o davanju saglasnosti na Finansijski plan Mesne zajednice Lalić po rebalansu budžeta opštine Odžaci za 2020. godinu,
 11. Zaključak o davanju saglasnosti na Finansijski plan Mesne zajednice Bački Gračac po rebalansu budžeta opštine Odžaci za 2020. godinu,
 12. Zaključak o davanju saglasnosti na Finansijski plan Mesne zajednice Bogojevo po rebalansu budžeta opštine Odžaci za 2020, godinu,
 13. Zaključak o davanju saglasnosti na Finansijski plan Mesne zajednice Karavukovo po rebalansu budžeta opštine Odžaci za 2020. godinu,
 14. Zaključak o davanju saglasnosti na Finansijski plan Mesne zajednice Deronje po rebalansu budžeta opštine Odžaci za 2020. godinu,
 15. Zaključak o davanju saglasnosti na Finanasijski plan Mesne zajednice Odžaci po rebalansu budžeta opštine Odžaci za 2020. godinu,
 16. Zaključak o davanju saglasnosti na Finansijski plan Mesne zajednice Srpski Miletić po rebalansu budžeta opštine Odžaci za 2020. godinu,
 17. Zaključak o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa održavanja čistoće na javnim površinama u opštini Odžaci za 2020. godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Usluga” Odžaci,
 18. Zaključak o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa uređenja i održavanja javnih zelenih površina u opštini Odžaci za 2020. godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Usluga” Odžaci,
 19. Zaključak o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa uređenja i održavanja groblja u opštini Odžaci za 2020. godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Usluga” Odžaci,
 20. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Usluga” Odžaci za period 01.01.2020. – 30.09.2020. godine,
 21. Rešenje o raspodeli tekuće budžetske rezerve.

Razmatrana su i upućena Skupštini opštine na usvajanje sledeća akta:

 1. Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Odžaci za 2019. godinu,
 2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji opštine Odžaci,
 3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji opštine Odžaci,
 4. Predlog Izmena Statuta Mesne zajednice Bogojevo i
 5. Predlog Odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Odžaci u svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2021. godinu