Opštinski štab za vanredne situacije doneo naredbu o dezinfekciji objekata na teritoriji opštine Kula

1883

Štab za vanredne situacije opštine Kula na telefonski održanoj sednici 16.novembra 2020.godine doneo je naredbu koja se tiče javni komunalnih preduzeća na teritoriji opštine Kula.

Izvor: pixabay.com

Naređuje se direktoru JKP “Komunalac” Kula, Marko Pešić, JKP “Vodovod” Crvenka, Miljan Drašković, JKP “Radnik” Sivac, Željko Madžarev, JKP “Ruskom” Ruski Krstur, Igor Fejdi da izvrše dezinfekciju objekata na teritoriji opštine Kula, i to:

  • Dom zdravlja Kula, sa svim ambulantama po naseljenim mestima opštine Kula
  •  objekte Policijske stanice u Kuli, kao i ostale objekte policijskih stanica na teritoriji
    opštine Kula
  •  Centar za socijalni rad opštine Kula
  •  Autobuske stanice po naseljenim mestima opštine Kula
  •  Železničke stanice po naseljenim mestima opštine Kula
  •  objekat Opštine Kula
  •  pijace po naseljenim mestima.

Dezinfekciju objekata izvršiti u periodu od 17.11.2020.godine do 20.11.2020.godine.