VRBAS – Buše se bunari na vodozahvatu

205

Javno komunalno preduzeće „Komunalac Vrbas“ zajedno sa Opštinom Vrbas nastoji da sistematski i celovito reši problema vodosnabdevanja u opštini.

Rešavanju ovog višedecenijskog problema pristupilo se u saradnji sa KfW bankom i SETEC ENGINEERING-om, konsultantom i projektantom ove banke u okviru Projekta koji nosi naziv „Program vodosnabdevanja u Opštinama srednje veličine u Srbiji V“. Garant da će ovaj projekat biti na vreme i kvalitetno realizovan, pored osnivača Opštine Vrbas je i Vlada Republike Srbije.

Ovaj kapitalni projekat podrazumeva proširenje kapaciteta prerade i skladištenja vode za piće na izvorištu u Vrbasu i povezivanje vodovodne mreže u naseljima opštine Vrbas sa centralnim vodozahvatom u Vrbasu, što je od strane SETEC ENGINEERING-a i stručne službe PJ “Vodovod i kanalizacija“ Vrbas prihvaćeno kao najoptimalnije rešenje.
Radovi se odvijaju planiranom dinamikom. U toku je bušenje pet novih bunara na vodozahvatu u Vrbasu predviđenih za snabdevanje vode u selima vrbaske opštine. Uporedo teku radovi na povezivanju vodovodne mreže naselja Kucura i Savino Selo sa centralnim vodozahvatom u Vrbasu.

Realizacijom ovog projekta iz slavina u naseljenim mestima vrbaske opštine poteći će kvalitetna voda za piće.

bušenje bunara - vrbas