03. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

1232

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se svuda u svetu 3. decembra od 1992. godine. Naime, te godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija je na posebnoj sednici održanoj radi obeležavanja završetka "Decenije osoba sa invaliditetom" usvojila Rezoluciju da 3. decembar bude Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić uputio je čestitku povodom Međunarodnog dan osoba sa invaliditetom:

Preko milijardu ljudi, ili približno 15 odsto svetske populacije, živi sa nekim oblikom invaliditeta. Osnaživanje osoba sa invaliditetom, osiguravanje ravnopravnosti i uključivanje u sve oblasti društvenog života, uz puno poštovanje njihovog dostojanstva i individualne autonomije, naš je primarni cilj. Iskreno verujem da ćemo nastaviti dobru saradnju, koja će u narednom periodu biti dodatno unapređena kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu.