KULA – Predsednik opštine Kula čestitao građankama i građanima opštine Kula Međunarodni dan ljudskih prava

850

Ujedinjene nacije su 10. decembra 1948. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Tim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka – od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. Predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić čestitao je građankama i građanima opštine Kula Međunarodni dan ljudskih prava.

U čestitki se kaže:

Pravo svake osobe je da ne bude diskriminisana i da bude ravnopravna. Ako težimo modernoj i razvijenoj zajednici, onda svi građani i građanke moraju da budu prepoznati kao ravnopravni članovi našeg društva, da ravnopravno ostvaruju sva svoja prava i da imaju jednake mogućnosti za rad i razvoj. Nastojaćemo da svakom detetu i čoveku obezbedimo ista prava, ali i jednake šanse za uspeh i život.
Čestitam svim građankama i građanima opštine Kula Međunarodni dan ljudskih prava.

Predsednik opštine Kula,
Damjan Miljanić