Obaveštenje o radu komunalnih preduzeća u opštini Kula za vreme praznika

1552

JKP „Komunalac“, JKP „Radnik“ Sivac i JKP „Ruskom“ Ruski Krstur obaveštavaju korisnike svojih usluga o radu tokom predstojećih praznika.

Foto: B. Grbić, fotopres.com

Radna jedinica „Čistoća“ JKP „Komunalac“

1.januara (petak) neće sakupljati i transportovati komunalni otpad sa terena po rasporedu za taj dan. Komunalni otpad sa tog terena sakupljaće se 8. januara (petak).

Redovno odnošenje komunalnog otpada vršiće se 2. januara (subota) i 7. januara (četvrtak).

Sakupljanje PET ambalaže tokom januara predviđeno je druge (9. januar) i četvrte (23. januara) subote.

 

JKP „Radnik“ Sivac

Tokom predstojećih praznika usluge sakupljanja i transporta otpada obavljaće redovno.
Telefoni dežurnih službi:
063/457418
063/453414
063/452142

 

JKP „Ruskom“ Ruski Krstur

Usluge sakupljanja i transporta otpada vršiće redovno 24. i 25. decembra, dok će 1. januar biti neradan dan.