VRBAS – Novogodišnji intervju: Igor Škundrić o radu JKP “Komunalac Vrbas“

673

Decembar je na izmaku. Kraj svake kalendarske godine je vreme kada se po pravilu sumiraju poslovni rezultati. Kako je tokom 2020. godine poslovalo Javno komunalno preduzeće „Komunalac Vrbas“ razgovarali smo sa v.d. direktora Igorom Škundrićem, koji je na ovu dužnost stupio 24. novembra tekuće godine. Do tada je u preduzeću obavljao poslove izvršnog direktora. U preduzeću je od samog početka i dobro poznaje sve segmente rada, način i uslove pod kojim je poslovalo.

1. Kako biste opisali poslovnu 2020. godinu? Da li ste zadovoljni rezultatima poslovanja?

Ovo je godina puna izazova. Opšta epidemiološka situacija je promenila način života svih nas, a samim tim i način poslovanja preduzeća. Morali smo organizaciono i ekonomski da se prilagodimo novonastaloj situaciji.
Zadovoljni smo rezultatima poslovanja, s obzirom na prilagođavanje situaciji i naredbama kriznih štabova oko uvođenja posebnih mera. Kada sve okolnosti uzmemo u obzir, postigli smo dobar rezultat.

2. Šta je bilo ključno u poslovanju JKP “Komunalac Vrbas“ u godini na izmaku ?

Istakao bih da je ključno bilo to što smo krenuli sa izgradnjom vodovodne mreže u naseljenim mestima u opštini Vrbas. Reč je o projektu koji se realizuje već par godina sa Nemačkom razvojnom bankom KfW i konsultantskom kućom Setec. U ovaj projekat su uključeni Republika Srbija i Opština Vrbas. Ovaj posao je vredan 4,2 miliona evra samo za Kucuru i Savino Selo i delom je bespovratni kredit KfW banke, ali veći deo ćemo morati da vraćamo počevši od 2022. godine.

Konačno smo prešli sa reči na delo. Rešavamo problem pijaće vode u vrbaskoj opštini, problem koji je prisutan na teritoriji cele Vojvodine, zbog konfiguracije terena. U toku su radovi na postavljanju cevovoda ka Kucuri i Savinom Selu u kojima je voda lošijeg kvaliteta. Od 2006. godine ne ispunjava uslove propisane Pravilnikom o ispravnosti vode. Uporedo radimo na tome da obezbedimo dodatna sredstva, kako bi i stanovnici ostala tri naseljena mesta imali ispravnu pijaću vodu. To je najznačajnija investicija, ne samo za „Komunalac“ nego za celu opštinu Vrbas u protekle dve decenije.

Kada je u pitanju epidemija koronavirusa, kao društveno odgovorno preduzeće od početka prvog talasa bili smo sa Opštinom Vrbas na istom kursu i pravovremeno delovali. Prepoznali su našu ideju i krenuli smo u projekat dezinfekcije.

Dezinfekcija nije osnovna delatnost „Komunalca“ već smo se u hodu prilagodili i spoznali način na koji treba dezinfikovati objekte i javne površine, kako bismo umanjili mogućnost širenja koronovirusa. Naši radnici su hrabro pristali na takav zadatak, iako im to nije u opisu posla. Redovo smo dezinfikovali sve javne ustanove, preduzeća, javne površine, puteve, objekte kolektivnog stanovanja… Smatram da je to jedan od najznačajnijih zadataka koje je preduzeće obavilo u 2020. godini. Sa dezinfekcijom smo nastavili i tokom ovog talasa epidemije. Želimo da damo maksimalan doprinos na suzbijanju virusa, sve dok društvo u celini ne izađe iz ovog problema.

Moram istaći i da mi iz godine u godinu nastojimo da zanovimo opremu, da nabavimo savremene radne mašine koje pomažu da kvalitetno i efikasno obavljamo svakodnevne poslove, tako je bilo i ove godine. Nabavili smo nekoliko novih mašina, novih vozila… Tokom godine imali smo niz poduhvata s ciljem da osavremenimo pružanje naših usluga, a sa druge strane ulagali smo u infrastrukturu preduzeća, renovirali smo dotrajale objekte koje koriste svi zaposleni. Investicije su bile usmerene u više pravaca i bilo ih je zaista mnogo.

3. Kakva je naplata usluga koje preduzeće pruža?

Uspeli smo da podignemo svest građana na viši nivo. Oni su shvatili da je u zajedničkom interesu da plaćaju komunalne usluge, jer deo sredstava koje uplate investiramo u strateške projekte, kao što je u ovom slučaju rekonstrukcija vodovodne mreže u naseljenim mestima, a u planu je da se vodovodna mreža menja i u Vrbasu.
Velikim delom građani plaćaju svoje račune u valuti. Manji deo građana zadržao je staru naviku i mišljenje da su komunalne usluge – socijalne usluge i da ne moraju da ih izmiruju. Stalno apelujemo na njih. Prvo pokušavamo na sporazuman način da rešimo problem.
Komunalno preduzeće obavlja širok spektar delatnosti bez kojih opština ne bi mogla da funkcioniše. Međutim, da bi preduzeće moglo da funkcioniše i bude na usluzi građanima u svim svojim segmentima rada, moramo imati sredstva, koja obezbeđujemo, upravo, kroz račune. Za onaj izuzetno mali broj korisnika koji ne plate usluge dolazimo u situaciju da ih moramo utužiti. Ove godine je bilo minimum isključenja, jer smo bili solidarni sa građanima imajući u vidu vanrednu situaciju zbog epidemije.

4. Dokle se stiglo u realizaciji projekta unapređenja vodosnabdevanja u opštini Vrbas i koji su dalji koraci? Šta realizacija ovog projekta donosi građanima?

Moram da kažem da sam grad Vrbas ima vodu visokog kvaliteta. Delom se javlja problem zbog starih cevi koje planiramo da zamenimo, ali voda je veoma kvalitetna. Nakon završetka projekta stručna lica su zaključila da je najcelishodnije da naseljena mesta snabdevamo vodom iz Vrbasa putem cevovoda.

Ove godine svom snagom smo krenuli u realizaciju ovog projekta. Završeno je već oko 80 odsto radova na postavljanju cevovoda do Kucure i Savinog Sela. Iako je rok završetka radova maj 2021. godine, radovi će biti završeni do kraja januara. Uporedo se radi na povećanju izdašnosti postojećih bunara na vodozahvatu, uz bušenje novih. Rok za završetak bunara je maj naredne godine. Nastavićemo sa radom vodeći računa da ispunimo standarde o bezbednosti vodosnabdevanja. Da bi se kompletirala cela priča, potrebno je, takođe, opremiti i pojedine stanice koje će tehnički vodu sprovoditi do krajnjih korisnika. Rok za završetak celog projekta za Kucuru i Savino Selo je septembar 2021. godine. Nadamo se da ćemo u septembru iduće godine moći da se pohvalimo da ova naselja imaju kvalitetnu pijaću vodu.

Na ovome se nećemo zaustaviti. Uporedo se radi na odobrenju sredstava sa kojima ćemo moći da finansiramo proširenje vodovodne mreže, da pijaću vodu dobiju i Bačko Dobro Polje, Zmajevo i Ravno Selo. Hrabro smo se uhvatili u koštac sa ovim višedecenijskim problemom i odlučni smo da ga rešimo i da pijaća voda stigne do svih stanovnika vrbaske opštine. Kod Kancelarije za javna ulaganja Republike Srbije imali smo više akcija usmerenih na dobijanje sredstava za izgradnju vodovodnog kraka ka Bačkom Dobrom Polju, Zmajevu i Ravnom Selu. Imamo zeleno svetlo da krenemo sa tim projektom. Nadam se da će već u novoj godini početi njegova realizacija. Uporedo će se raditi i kanalizaciona mreža do Kucure i Savinog Sela. Očekujemo da će sve to biti gotovo u roku od godinu do dve dana, kada ćemo moći konačno da kažemo da je opština Vrbas jedna od retkih opština koja ima rešen problem vode za piće i kanalizacione mreže. To nije samo priča, to će građani moći da vide.

5. Da li u 2021. godini planirate promene u organizaciji, poslovanju? Kakva će biti kadrovska politika preduzeća?

U ovom preduzeću zaposlen sam od samog početka. Ranije sam radio i u „Standardu“ pa mi je dobro poznat kurs kojim se kreće preduzeće. Nastavićemo aktivnosti u istom pravcu, ali svaka kadrovska promena neminovno donosi i neke promene u poslovanju. Ideja je da stabilizujemo preduzeće kada su u pitanju ove vanredne okolnosti sa epidemijom. Da efikasnije obavljamo svoj posao, da svi zaposleni budu podjednako uposleni, da bude malo više discipline s jedne strane i da racionalizujemo rashode i poslovanje sa druge strane. Ideja je da sa postojećim kadrom radimo najbolje što možemo, da svi budu raspoređeni u skladu sa stručnom spremom, znanjem i sposobnošću, da daju pun doprinos u radu.
Stavljeni smo u određene zakonske okvire gde nismo mogli da zapošljavamo nove ljude, a za svako zapošljavanje morali smo tražiti saglasnost nadležnog ministarstva. To su ograničavajući faktori koji su nas sprečavali da dovedemo ljude koji nam trebaju, stručnjake u pojedinim oblastima, da bi unapredili poslovanje preduzeća. Zato vršimo reorganizaciju i sa postojećim kadrom i dalje profesionalno i efikasno obavljamo posao koji nam je poveren.

Uvek su nam potrebni novi zaposleni za poslove na terenu, fizički radnici koji nose ovu firmu i ovim putem im se zahvaljujem. To su radnici za potrebe održavanja komunalne higijene, sahranjivanja, za održavanje vodovodne mreže…

Imamo viška zaposlenih u administraciji, ali već sada smo sproveli mere kako oni ne bi bili tehnološki višak, da ih uposlimo u skladu sa stručnom spremom, na poslovima koje moramo da završimo. Jedan od principa u „Komunalcu“ je optimalnost u radu.

6. Da li će biti promena u odnosu prema korisnicima usluga preduzeća?

Trudimo se, i tako će biti i ubuduće, da korisnicima naših usluga uvek budemo na usluzi, da uvažimo njihove sugestije. Putem ankete o stepenu zadovoljstva kvalitetom usluga koje pružamo ispitujemo koliko su zadovoljni našim radom i šta bi trebalo popraviti. Želimo odnos poverenja i saradnje. Trudimo se da pružimo što bolje i kvalitetnije usluge, a za uzvrat očekujemo da tu uslugu u roku plate kako bismo unapredili poslovanje. Za sada uspevamo.

7. Kakvi su planovi za poslovnu 2021. godinu?

Planova ima mnogo. Komunalac se ne zadržava samo na delatnostima za koje je registrovan, već je akcenat i na društvenoj odgovornosti. Izlazili smo u susret zahtevima građana, udruženjima, humanitarnim organizacijama, sportskim klubovima i nastavićemo da pomažemo koliko možemo. Nastojimo da priteknemo u pomoć onima kojima je to neophodno, jer smatramo da je naš zadatak i obaveza da se odgovorno ponašamo i brinemo o javnom interesu.

Kao što sam već naglasio, prioritet je završetak radova u Kucuri i Savinom Selu i početak radova u preostala tri naselja u opštini. Ujedno i da se završi kanalizaciona mreža do Kucure i Savinog Sela. Ukoliko bi to uspeli da uradimo većim delom, uradili bi mnogo.
Svi ostali planirani poslovi i projekti takođe će biti realizovani. Radićemo na osavremenjavanju, zameni dotrajalih mašina, što je preduslov da kvalitetno obavljamo poverene poslove. Moramo da budemo konkurentni na tržištu kada su u pitanju poslovi koje mogu da obavljaju i druge firme. Nastavićemo sa ulaganjima u objekte, da rekonstruišemo infrastrukturu preduzeća. Želimo moderno i efikasno preduzeće, sa porodičnim odnosom prema zaposlenima i prijateljskim odnosima sa korisnicima usluga, da posao bude kvalitetno obavljen i da svi budu zadovoljni.

8. Kakva će biti politika cena u narednoj godini? Da li se očekuje poskupljenje usluga?

Duže vreme nismo podizali cene određenih usluga, primera radi ni cenu odnošenja smeća za fizička lica, a ni cenu usluga sahranjivanja. Neke cene nisu menjane 10 i više godina, a troškovi rada i materijala svakako idu na gore. Moramo uzeti u obzir i kredit KfW banke koji je veliki i koji moramo vratiti. Pokušavamo da funkcionišemo sa postojećim cenama, ali pratićemo opštu ekonomsku situaciju u republici i opštini. Uz sugestije i preporuke osnivača, kao partneri u radu, definisaćemo politiku cena.

9. Kako biste ocenili saradnju sa osnivačem preduzeća, Skupštinom opštine Vrbas?

Sa Opštinom Vrbas imamo odličnu saradnju, čak bih rekao da, kada je komunalna oblast
u pitanju, komunikacija nikada nije bila bolja. Ove godine dobili smo kamion smećar, a
imamo naznake da ćemo sledeće godine dobiti jednu mašinu koja nam je potrebna, a za
njenu nabavku ne bi mogli da izdvojimo od vlastitih sredstava. Za uzvrat nastojimo da
ispunimo zahteve koje stavljaju pred nas i da budemo na usluzi građanima. Zajednički
definišemo ciljeve i planski i strategijski radimo. Projekti o kojima sam prethodno
govorio ne bi bili mogući da nisu ovako dobri odnosi. Na istom smo zadatku i kursu.
Preduzeće je srce grada, opština je, svakako, mozak. Moramo na ovaj način delovati
da bi postigli ciljeve i imali uređenu opštinu u kojoj građani imaju uslove za lagodan
život.

10. Šta Vi lično očekujete od poslovne 2021. godine i kakva su vam predviđanja?

Pre svega želim i očekujem da će se zdravstvena situacija nastala zbog epidemije koronavirusa što pre stabilizovati. To je preduslov da budemo uspešni na svim drugi poljima, da se život nastavi.

Javno komunalno preduzeće „Komunalac Vrbas“ daće sve od sebe, kvalitetno i efikasno će ispuniti sve obaveze i biti na usluzi građanima. Nastojaćemo da bar za jedan stepenik više nego u prethodnom periodu doprinesemo društvenoj zajednici i budemo solidarni. Očekujem da zajedno sa osnivačem završimo započete projekte i pokrenemo neke nove, da nakon godinu dana stanemo pred građane, pa da oni ocene da li smo i koliko bili uspešni.