JKP “Komunalac” Vrbas: Zaštita vodomera

495

U zimskom periodu zbog niskih temperatura potrebno je adekvatno zaštititi uređaje za merenje potrošnje vode - vodomere.

Zaštitu vodomera potrošači mogu obezbediti prekrivanjem nekim termoizolacionim materijalom, vodeći računa da mu se može lako pristupiti zbog očitavanja potrošnje, koja se redovno obavlja jednom mesečno. Vodomere ne bi trebalo zavijati u krpe jer to ne predstavlja dovoljnu zaštitu. Zaštita vodomera, u skladu sa važećim propisima, obaveza je korisnika.

U slučaju  oštećenja usled smrzavanja može doći do havarije koja kao posledicu može imati značajno povećanje utroška vode, pa samim tim i povećane račune. Troškove zamene, servisiranja i baždarenja oštećenih vodomera, u slučaju oštećenja usled smrzavanja, snosi korisnik.

Potrošačima koji duže vreme ne borave u objektima koji su priključeni na vodovodnu mrežu savetuje se da zatvore ventil iza vodomera i ispuste vodu iz unutrašnjih vodovodnih instalacija, kako bi sprečili smrzavanje i oštećenje.