Predlog upisa u srednjim školama na teritoriji opštine Kula za školsku 2021/2022. godinu

326

Na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju, u skladu sa odredbom člana 35 definisano je da škola, čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave predlaže Ministarstvu, preko školskih uprava, broj i strukturu upisa učenika po područjima rada i obrazovnim profilima za narednu školsku godinu.

U skladu sa zakonskom obavezom, predsednik opštine Kula, na osnovu predloga škola, prosledio je predlog Ministarstvu prosvete broj i strukturu odeljenja za upis u školskoj 2021/2022. godini.
U četiri srednje škole na teritoriji opštine Kula dat je predlog da se za narednu školsku godinu upiše petnaest odeljenja i 450 učenika.

Detaljan prikaz po školama pogledajte u tabeli.