ODŽACI – Crveni krst Odžaci sutra obeležava 75 godina od osnivanja

303

Osnivačka Skupština Opštinskog odbora Crvenog krsta u Odžacima, održana je dana 13. februara 1946. godine u prostorijama stare opštine.

Na ovoj Skupštini izabrano je 11 članova Upravnog odbora i 3 člana Nadzornog odbora. Kao honorarni službenik ove ustanove postavljena je Borisenko Ana. Nakon završetka Skupštine, odbor je izvršio izbor sekretara i predsednika. Za predsednika je izabrana Bruk Mila, a za sekretara Višt Greta.

Danas je Crveni krst Odžaci moderna organizacija, prepoznatljiva u našoj sredini, čiji su položaj i rad uređeni posebnim Zakonom – Zakonom o Crvenom krstu Srbije (Službeni glasnik RS broj 107/05).

Crveni krst Odžaci danas okuplja veliki broj volontera, posebno mladih, koji kroz realizaciju programa i pomažući drugima, razvijaju osećaj solidarnosti i empatije i izgrađuju sebe.
Crveni krst će, kroz programske aktivnosti i dalju izgradnju sopstvenih kapaciteta, negovati partnerstvo sa društvenim subjektima, posebno sa institucijama i organizacijama, u cilju unapređenja programa i usluga, a kroz kontinuirane edukacije volontera i profesionalnog kadra vršiće periodične provere kompetentnosti i motivisanosti za rad.

“NIŠTA NE OSVETLjAVA BOLjE I NE PRIBLIŽAVA LjUDE VIŠE, NEGO ŠTO TO ČINI LjUDSKA SOLIDARNOST I HUMANOST”