Naredba Štaba: Zabrana realizacije takmičenja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji opština Kula

1678

Štab za vanredne situacije opštine Kula na vanrednoj sednici održanoj 22. februara 2021. godine, izvršio je analizu epidemiološke situacije na teritoriji opštine Kula i konstatovao da je ona pogoršana.

U skladu sa tim komadant Štaba za vanredne situacije je doneo Naredbu, kojom se naređuje direktorima osnovnih i srednjih škola zabrana realizacije takmičenja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji opština Kula iz nastavnih predmeta na opštinskom nivou zbog pogoršane epidemiološke situacije u opštini Kula. Zabrana se ne odnosi na takmičenja koja se realizuju onlajn.

Naredbu možete preuzeti OVDE