Udruženje poljoprivrednika imaće veći uticaj na uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda

196

Danas (25. februara) se završava javna rasprava o Nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Pomoćnik ministra poljoprivrede dr Nenad Katanić rekao je da će sve pristigle sugestije i predlozi na ovaj pravni akt biti pažljivo razmotreni.

izvor: agrofin.rs

“Ovaj zakon će, kada dođe do poremećaja roba na tržištu, dati pravni osnov Ministarstvu poljoprivrede da kroz donošenje podzakonskih akata, može da reaguje javnim intervencijama, reguliše privatno skladištenje ili, pak, druge hitne mere. Praktično, ovim zakonom biće definisani svi kriterijumi i uslovi u kojima se može intervenisati na tržištu poljoprivrednih proizvoda”, rekao je dr Nenad Katanić, pomoćnik ministra poljoprivrede, prenosi agrofin.rs.

Katanić je napomenuo da će zakon omogućiti transparentnu i snažnu pomoć proizvođačkim organizacijama i grupama koje su prepoznate i na nivou EU.

“Želimo da udruženjima poljoprivrednika, kroz zakonski okvir, pružimo mogućnost da se povežu međusobno, a isto tako i sa prerađivačima i trgovcima. Time će imati jaču pregovaračku moć i predstavljati ozbiljan subjekt u proizvodnji, preradi i prodaji poljoprivrednih proizvoda”, istakao je Katanić i najavio formiranje radne grupe koja će podzakonskim aktima još preciznije definisati rad i delovanje proizvođačkih organizacija.

Takođe, zakonom bi trebalo da bude definisana i pomoć u promociji određenih poljoprivrednih proizvoda, kao i regulisanje standarda za zdraviju ishranu dece i omladine.

Izvor: agrofin.rs