Opštini Kula 20.000 evra na takmičenju “Uzmi račun i pobedi 2020.”

2695

Opštini Kula pripalo je 20.000 evra na takmičenju opština i gradova koje se odvijalo u sklopu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2020".

U izveštaju Javnog preduzeća “Pošta Srbije” navodi se da je opština Kula u kategoriji srednjih opština osvojila drugo mesto poslavši 28 računa/slipova po stanovniku ponderisano kupovnom moći.

Podsetimo, paralelno sa nagradnom igrom organizuje se takmičenje opština i gradova u broju prikupljenih fiskalnih računa i slipova. To znači da se učešćem u nagradnoj igri građani ne bore samo za sebe – već i za grad u kojem žive, dok svaki izdati račun ili slip predstavlja doprinos izgradnji boljeg i odgovornijeg društva.

Pravo učešća u takmičenju imaju svi gradovi, gradske opštine i opštine na teritoriji Republike Srbije, a kako bi sve lokalne samouprave imale podjednaku šansu da pobede, podeljene su prema broju stanovnika u tri takmičarske grupe – male, srednje i velike.

U svakoj od takmičarskih kategorija biće izabrane po tri opštine (ukupno devet) koje će biti nagrađene sa ukupnim fondom od 180.000 evra za opremanje i obnovu škola, bolnica, trgova, vrtića i drugih objekata i prostora od javnog značaja, po izboru građana.