ODŽACI – Konkurs „KRV ŽIVOT ZNAČI“ 2021.

732

Crveni krst Srbije raspisuje literarni i likovni konkurs sa temom promocije dobrovoljnog, anonimnog i neplaćenog davalaštva krvi – „KRV ŽIVOT ZNAČI“. Konkurs se raspisuje 01. marta 2021. godine, a zatvara 31. marta 2021. godine.

Foto: pixabay.com

Tema i naziv konkursa: Dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davalaštvo krvi
„KRV ŽIVOT ZNAČI“

Vrsta umetničkog izražavanja:

1. Likovni rad
2. Literarni rad
3. Video spot/film

Likovni rad: Sve tehnike likovnog izražavanja su dozvoljene do formata 35 x 50 cm. Na radovima mora biti zastupljen znak Crvenog krsta.
Svi radovi na poleđini moraju (isključivo na poleđini), sadržati sledeće podatke:
a) Ime i prezime autora
b) Naziv škole i razred
c) Naziv grada ili opštine
d) Ime i prezime nastavnika/profesora

Preporuka: ne koristiti grafitne olovke, drvene bojice, šljokice ili materijal koji se lako može oštetiti u transportu.

Literarni rad: Literarni radovi mogu biti pisani u prozi i stihovima do dužine 2 strane A4 kucanog teksta, veličina slova 12, font Arial, bez proreda. Radovi moraju promovisati dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi, a radovi u kojima se daje krv za poznatog primaoca će biti diskvalifikovani.
Svi radovi na poleđini moraju (isključivo na poleđini), sadržati sledeće podatke:
a) Ime i prezime autora
b) Naziv škole i razred
c) Naziv grada ili opštine
d) Ime i prezime nastavnika/profesora

Motivacioni video spot ili film može trajati do 3 minuta, i u toku video poruke mora biti zastupljen znak Crvenog krsta. Video spot ili film mora imati odgovarajući prateći zvuk/muzičku podlogu koja ne podleže autorskim pravima ili govor.

Svi snimci moraju biti u 16:9 video formatu, rezolucija SD (720 x 576) ili HD (1280 x 720) ili full HD (1920 x 1080). Kodek format mpeg2 H264 za kompresovanje. Obavezno je ime i prezime autora, ili grupe autora, naziv škole i organizacije Crvenog krsta koja ga dostavlja kao i kategoriju za koju se spot ili film dostavlja.

Učestvuju sve kategorije učenika:
a) Od 1. do 4. razreda osnovne škole
b) Od 5. do 8. razreda osnovne škole
c) Od 1. do 4. razreda srednje škole

Smernice: Vrednovaće se originalnost ideje, promocija lepote življenja, poklanjanja i solidarnosti, poziv na dobrovoljno davalaštvo krvi, razumevanje ličnog doprinosa promociji davalaštva krvi, vidiljiv duh principa dobrovoljnog, anonimnog i nenagrađenog davanja krvi, prepoznato mesto Crvenog krsta u davalaštvu krvi, odgovarajući sadržaj uzrastu učenika. Radovi koji sadrže bolničku atmosferu, naturalističke elemente (igle, špriceve i sl.), prikazuju ili govore o saobraćajnim nesrećama i smrti su promašili temu.
Od prispelih radova koji dospeju u Crveni krst Odžaci, Komisija će odabrati one koji odgovaraju kriterijumima i proslediti u Crveni krst Srbije, gde će ih Komisija CK Srbije pregledati i proglasiti najbolje.

NAGRADE:
• Prvoplasirani učesnici konkursa u svim vidovima konkurisanja biće nagrađeni letovanjem u odmaralištu Crvenog krsta ili adekvatno, ukoliko zbog epidemiološke situacije ne bude moguće realizovati nagradu na predviđeni način.
• Profesore/mentore očekuju nagrade kao i drugo i treće plasirane učenike.
• Škola koja bude uključila najveći broj učenika u odnosu na broj upisanih dobiće specijalnu nagradu.
RADOVI DOSPEVAJU U CRVENI KRST ODžACI DO 31. MARTA 2021. GODINE.