Na teritoriji opštine Kula kod 2 uginula labuda potvrđena Avijarna influenca kod divljih ptica

989

Na teritoriji opštine Kula, u Zapadnobačkom upravnom okrugu, je kod 2 uginula labuda 06.03.2021. i 12.03.2021. godine potvrđena Avijarna influenca kod divljih ptica.

Rešenjem Uprave za veterinu utvrđene su mere koje se sprovode u zaraženom i ugroženom području od zarazne bolesti Avijarna influenca kod divljih ptica-izazvano visokopatogenim virusom H5N8, a u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja Avijarne influence, a nakon laboratorijske potvrde Nacionalne laboratorije za Avijarnu influencu VSI “Kraljevo“ ovog virusa u uzorku uginulog labuda u Kuli, na Velikom bačkom kanalu i laboratorijske potvrde uzročnika u uginulom labudu na Velikom bačkom kanalu između Sivca i Malog Stapara.

Zaraženim područjem se smatra krug od najmanje 3 km u poluprečniku, a ugroženim područjem krug od najmanje 10 km u poluprečniku od žarišta.

Uzročnik Avijarne influence virus H5N8, nije zoonoza, odnosno ne prenosi se sa obolelih i zaraženih ptica na ljude, ali može izazvati veoma velike štete ukoliko se sa divljih ptica prenese na domaću živinu.

Radi sprečavanja širenja i suzbijanja bolesti, obavezna je prijava svakog slučaja uginuća divljih ptica, kao i prijava povećanog uginuća ili znakova bolesti kod živine i ptica na gazdinstvu, nadležnom veterinarskom inspektoru ili veterinaru.

U zaraženom i ugroženom području je zabranjen promet živine, sajmovi peradarstva i ukrasnih ptica i živine, promet jaja, mesa i iznutrica poreklom od živine, iznošenje leševa živine iz gazdinstava, stajnjaka i upotrebljene prostirke.

Obavezno je :
1.Zatvaranje domaće živine i ptica u objekte na gazdinstvu;
2.Uništavanje glodara i insekata u objektima sa živinom i pticama;
3.Postavljanje dezbarijere na ulazu u dvorište i objekte sa živinom;
4. Obrada stajnjaka (prostirka, osoke, stajsko đubrivo) na način kojim će se uništiti svaki uzročnik bolesti;.

Na teritoriji Zapadnobačkog upravnog okruga, aktiviran je Regionalni krizni centar (RKC) za Avijarnu influencu u čijem sastavu su VSI “Sombor“, Odsek veterinarske inspekcije Sombor, veterinarske stanice sa zaraženog i ugroženog područja, PU Sombor, predstavnici opština Kula, Grada Sombora, opština Odžaci i Apatin, Lovačka udruženja, nadležni lovni inspektor, a koordinaciju nad aktivnostima RKC vrši Nacionalni krizni centar (NKC) Uprave za veterinu.