Naredba Štaba za vrtić „Ciciban“ u Ruskom Krsturu

1277

Štab za vanredne situacije opštine Kula izvršio je analizu epidemiološke situacije u PU „Bambi“ Kula i konstatovao da je ona pogoršana, naročito loše stanje je u vrtiću „Ciciban“ u Ruskom Krsturu, gde su sedam vaspitača i jedna čistačica pozitivni na virus COVID-19, kao i jedno dete u mlađoj grupi.

Ruski Krstur, centar sela / Foto: Bratislav Grbić

S obzirom da ne postoje uslovi za realizaciju neposrednog rada sa decom, u skladu sa tim komadant Štaba za vanredne situacije je doneo Naredbu, kojom se naređuje direktoru PU „Bambi“ Kula da u vrtiću „Ciciban“ u Ruskom Krsturu od 22. marta 2021. godine do 05. aprila 2021. godine, ostvarivanje rada neposrednim putem realizuju putem rada na daljinu u skladu sa preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije .