Izabran NOVI predsednik Skupštine opštine Kula

3592

U velikoj sali SO Kula, u toku je 17. sednica Skupštine opštine Kula koju je zakazala zamenica predsednika Skupštine opštine Kula, Zorica Demković. Na dnevnom redu će se pred odbornicima naći sedamnaest tačaka, među kojima je i izbor novog predsednika Skupštine opštine Kula.

Današnja sednica lokalnog parlamenta počela je u 10 časova i odbornici su, tajnim glasanjem, za novog predsednika Skupštine opštine Kula izglasali Đurović Vladimira. Od 28 prisutnih odbornika, 24 je glasalo za. Zamenica predsednika Skupštine opštine Kula je Zorica Demković.

Takođe, odbornici će, između ostalog, razmatrati izmene i dopune Poslovnika Skupštine opštine Kula i predloge Odluka o pristupanju izmenama i dopunama Statuta opštine Kula, izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Kula za 2021. godinu, angažovanju eksterne revizije konsolidovanog završnog računa budžeta opštine Kula za 2020. godinu, postavljanju privezišta za čamce privremenog karaktera na vodnom zemljištu kanala Vrbas-Bezdan na teritoriji opštine Kula.

Razmatranje Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije opštine Kula za 2020. godinu, jedna je od tačaka koja će se naći na dnevnom redu, kao i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP “Prečistač Vrbas-Kula” Vrbas za 2021. godinu i Rešenja o davanju saglasnosti na Poseban program za korišćenje sredstava iz budžeta opštine Vrbas i Kula JKP “Prečistač Vrbas-Kula” Vrbas za 2021. godinu. Sam kraj sednice rezervisan je za kadrovska rešenja i odbornička pitanja.