ODŽACI – Održana prva redovna sednica Opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Odžaci

204

U sali veća opštine Odžaci, danas je održana redovna sednica Opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Odžaci.

Na sednici je razmatran i upućen Skupštini na usvajenje Predlog izveštaja o radu štaba za VS Odžaci za 2020. godinu. Razmatran je i upućen veću na usvajenje predlog rešenja o imenovanju članova Opštinskog štaba za VS opštine Odžaci. Razmatralo se o angažovanju svih relevantnih subjekata oko izrade Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja za teritoriju opštine Odžaci. Podnet je izveštaj o realizaciji protivgradne zaštite u 2020. godini, kao i o funkcionisanju zimske službe za period od 15.11.2020. do 15.03.2021. godine.

Članovi Štaba su takođe upoznati o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na teritoriji naše opštine, kao i o svim preduzetim merama kako bi se sprečilo dalje širenje virusa COVID-19.