KULA – Održan radni sastanak sa predstavnicima Pokrajinske vlade i Fonda „Evropski poslovi“

476

Predsednik opštine Kula Damjan Miljanić sa svojim saradnicima Karoljem Valkom, zamenikom predsednika opštine i Vladimirom Đurovićem, predsednikom Skupštine opštine Kula održao je danas radni sastanak sa direktorom Fonda „Evropski poslovi“ Aleksandrom Simurdićem, Aleksandrom Sofićem, sekretarom Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Čedomirom Božićem, sekretarom Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Povod ovog sastanka bio je sagledavanje potencijala i potreba opštine Kula u cilju apliciranja opštine Kula za sredstva kod domaćih fondova, fondova Evroske unije kao i nastavak dobre saradnje.

Glavni aduti opštine Kula jesu razvoj i unapređenje kapaciteta Industrijske zone, projekti za navodnjavanje, Veliki bački kanal i razni drugi manji projekti koji su nama bitni lokalno u oblasti kulture i sporta, istakao je predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić.

Direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Aleksandar Simurdić rekao je da je Fond „Evropski poslovi“ pre nešto manje od dva meseca započeo posetu gradovima i opštinama na području AP Vojvodine sa idejom da razgovara o mogućnostima koje stoje na raspolaganju jedinicama lokalne samouprave na pragu novog višegodišnjeg finansijkog okvira Evropske unije za period do 2027. godine.

„U narednom periodu nas očekuje mapiranje stanja i potencijala u svih 45 opština sa idejom da jasno formulišemo lokalne i regionalne prioritete i na kraju godine krenemo u pripremu dokumentacije. Teme koje je inicirao Fond „Evropski poslovi tiču se zelene agende, privrede sa poljoprivredom, zdravstva, kulture, nauke i obrazovanja. Stoga želimo da udružimo sve resurse koji nam stoje na raspolaganju, napravimo saglasje tri nivoa i radimo u narednom periodu na jčanju institucionalnih i upravljačkih kapaciteta jedinica lokalne samouprave kako bi smo bili efikasniji u privlačenju sredstava koja nam stoje na raspolaganju“, rekao je Aleksandar Simurdić.

-Utvrđivanje stanja lokalnih smouprava kada je reč o potencijalima i koliko ljudi u jedinicama lokalne samouprave zna da radi javne nabavke domaćeg zakonodavstva, koliko ljudi je pisalo projekte kako domaće tako i međunarodne, koliko ih je realizovalo i pisalo izveštaje i tako dobijemo pregled stanja u svih 45 opština u Vojvodini. Nakon toga je u planu specijalistički kurs koji organizuje Fond na osnaživanju kapaciteta kako bi imali što bolje projektne predloge. Pored mapiranja rezultata i potencijala moram da istaknem da je pokrajinska Vlada donela sedmogodišnji Plan razvoja AP Vojvodine, a sekretarijat je raspisao Konkurs za izradu planova razvoja lokalnih samouprava i očekujemo da ćemo ove planove imati usvojene u lokalnim skupštinama do 1. januara 2022. goodine. Trenutno sa Kancelarijom za e-upravu vršimo obuku načelnika opštinskih uprava i IT administratora, izjavio je Aleksandar Sofić, sekretar Pokrajinskog sekretarijarta za regionalni razvoj.

Pored redovnih konkursnih linija Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu koji su namenjeni poljoprivrednim proizvođačima, srednjim školama, obrazovnim institucijama, udruženjima građana deo sredstava opredelio je i prema lokalnim samoupravama.

-Jedan deo sredstava odnosi se na atarske puteve i komasaciju, drugi deo odnosi se na vodne ei fekalne objekte u javnoj svojini. Opština Kula je realizovala nekoliko projekata, a Sekretarijat je finansirao u nekoliko prethodnih godina, pre svega, u vodne i fekalne objekte u javnoj svojini u iznosu od preko 10 miliona dinara, zatim sredstva opredeljena za odvodnjavanje preko 50 miliona dinara i za atarske puteve 30 miliona dinara, rekao je Čedomir Božić, sekretar Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu.