Država finansira stručnu praksu, pripravništvo, obuke: Zahtevi se podnose do 5. maja

883

Nacionalna služba za zapošljavanje poziva jedinice lokalne samouprave/autonomne pokrajine da uzmu učešće u finansiranju mera aktivne politike zapošljavanja.

Informacije o učešću u finansiranju mera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini iz republičkog budžeta objavljene su i dostupne na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs kao i u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje.

Planirano je finansiranje sledećih mera: stručne prakse, pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem, pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem, sticanje praktičnih znanja, obuke na zahtev poslodavca za nezaposlene, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, subvencije za samozapošljavanje i javni radovi.

Jedinice lokalne samouprave/autonomne pokrajine mogu nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje podneti zahtev za učešće u finansiranju mera aktivne politike zapošljavanja do 05. maja 2021. godine.