Počeo upis dece u predškolsku ustanovu „Bambi“ Kula

1171

Predškolska ustanova „Bambi“ Kula objavila je danas konkurs za upis dece za radnu 2021/2022. godinu.

Foto: B. Grbić, fotopres.com

Tekst Konkursa na srpskom
Tekst Konkursa na mađarskom
Tekst Konkursa na rusinskom
Obaveštenje o raspoloživim kapacitetima Ustanove
Pravilnik o uslovima za prijem ,upis, boravak i ispis dece predškolske ustanove „Bambi“ Kula

Predškolska ustanova “Bambi” Kula ima uslugu “eVrtić “ koja se nalazi na Portalu eUprava: https://euprava.gov.rs/usluge/5861

Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrazca na e portalu www.euprava.gov.rs gde se automatski pribavljaju dokumenta iz Matične knjige rođenih i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Korisničko uputstvo za roditelje: https://euprava.gov.rs/eVrtic_kako

Kada roditelj, staratelj ili hranitelj podnese zahtev preko Portala, predškolska ustanova će dodeliti delovodni broj zahtevu i obavestiti ga preko Portala o daljim koracima. Na Portalu možete izabrati opciju da li će obaveštenje primati na mejl ili putem sms poruke.

Konkurs je otvoren 01.04.2021.

Tek tada roditelji mogu da predaju prijave preko e vrtića.

NE TREBA da pripremate dokumentaciju (osim ako niste u kategoriji društveno osetljivih grupa, kao što je navedeno u Obaveštenju).

Prijave se šalju elektronskim putem.

E prijava podrazumeva povezanost sa matičarima, MUP i PIO fondom., što znači da vam ne treba izvod iz matične knjige rođenih, lična karta ili prijava prebivališta, kao ni potvrda o zaposlenju. Vi popunite elektronsku prijavu, a nama će stići svi potrebni podaci.

Prijava elektronskim putem za roditelje koji nisu državljani Republike Srbije,za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite, i dr. Predškolska ustanova je u mogućnosti da prihvati prijavu elektronskim putem, ali je potrebno je da dostave dodatnu dokumentaciju na adresu elektronske pošte [email protected], kojom dokazuje navedeni status ili lično PU Bambi Kula, Josipa Kramera 19.