Zadružni savez Srbije predlaže formiranje Uprave za stočarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede

53

Sagledavajući i analirizirajući višedecenijske probleme u stočarskoj proizvodnji u Srbiji, Upravni odbor Zadružnog saveza Srbije, uputio je predlog Ministarstvu poljoprivrede o potrebi formiranja Uprave za stočarstvo. U obrazloženju se navodi da je u ovoj oblasti poljoprivrede stanje takvo da je, na državnom nivou potrebno posvetiti daleko veću pažnju, nego što se to sada čini.

Izvor: agrofin.rs

Kako prenosi agrofin.rs, predsednik ZSS Nikola Mihailović istakao je da je stanje stočnog fonda u Srbiji u rapidnom opadanju. Poslednjih godina situacija je sve lošija, posebno u svinjarstvu, i da nadležne institucije hitno moraju da preduzmu odlučne mere za revitalizaciju i oporavak stočarske proizvodnje.

“Smatramo da bi formiranje Uprave za stočarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede bio znak rešenosti da se zaustavi spirala pada stočarske proizvodnje. Mišljenja smo da bi prevashodni zadatak ove uprave trebalo da bude praćenje stanja na tržištu stoke i stočarskih proizvoda i u skladu sa tm donošenje i sprovođenje mera u sektorima govedarstva, svinjarstva, ovčarstva, kozarstva, živinarstva, pčelarstva, ribarstva, kao i uzgoj kopitara”, rekao je Mihailović.

Po predlogu ZSS Uprava za stočarstvo obavljala bi i saradnju sa naučnim institucijama, sa ciljem edukacije proizvođača za sprovođenje zootehničkih mera, izrade propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja, dobrobit životinja i reprodukciju u stočarskoj proizvodnji.

Pored učešća u izradi propisa na nacionalnom nivou, Uprava za stočarstvo imala bi zadatak da sarađuje sa evropskim institucijama i učestvuje na međunarodnim projektima iz svog delokruga, da se bavi izradom stručnih publikacija, organizacijom manifestacija i stručnih skupova u cilju promovisanja stočarstva, navodi se u predlogu Zadružnog saveza Srbije.

B.K.