Nesavesni građanin zatrpao atmosferski kanal

484

Nesavesni građnin zatrpao je kanal koji sakuplja atmosferske vode.

Prema prijavi savesnih građana i brzom reakcijom poljočuvarske službe, radi se na rešavanju ovog problema.

Kanal koji je zatrpan, dužine je oko 90-100m i služi za sakupljanje vode sa puta i sa njive.

Počiniocu sledi kazna po pravilu poljočuvarske službe i opštinske odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta.