Grad Kikinda kroz 16 mera podrške poljoprivrednicima opredelio 15,2 miliona dinara

50

Grad Kikinda svake godine izdvaja značajna sredstva za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje. Ove godine iz gradskog budžeta opredeljeno je 15,2 miliona dinara za tu namenu. Javni pozivi za dodelu sredstava poljoprivrednicima za ukupno 16 mera podrške raspisani su 8. aprila.

Subvencionisaće se sve mere za koje su poljoprivrednici iskazali interesovanje. To su, pre svega odnosi na  osiguranje useva čemu je ovog puta  pridodato i osiguranje životinja. Predviđena je i kreditna podrška kroz subvencinisanje kamata, nabavka novih sadnica, bušenje bunara, sistema “kap po kap”…  Podrška će biti i za kupovinu konstrukcija za plastenike, a među značajninm  merama je i pomoć mladima u ruralnim područijima za zasnovanje i održavanje proizvodnje”, istakao je Dalibor Oličkov, rukovodilac Odseka za poljoprivredu Opštinske uprave u Kikindi, kako prenosi agrofin.rs

B.K.