Zaključak Štaba u vezi „Prolećne pijace cveća“

793

Na osnovu proglašene vanredne situacije u opštini Kula u cilju organizovanja Prolećne pijace cveća 16.04.2021. i 17.04.2021. godine u ulici Josipa Kramera (od prodajnog objekta Rodić do mosta Velikog bačkog kanala), a u vezi prodaje cveća, komadant Štaba za vanredne situacije opštine Kula na vanrednoj telefonskoj sednici od 13.04.2021. godine doneo je Zaključak da se omogući postavljanje tezgi i prodaja i u tu svrhu definisao:

Prodajne tezge-prodaja mesta moraju biti najmanje udaljeni jedno od drugog 3 metra;

Za prodajnom tezgom može biti jedan prodavac;

Lica koja vrše prodaju moraju primenjivati preventivne mere:

  • nošenje zaštitne maske;
  • korišćenje dezinfekcionog sredstva;
  • sprečavanja grupisanja većeg broja lica oko prodajne tezge;
  • držanje distance 1.5 metara.