Republičke robne rezerve uputile poziv klanicama za preradu 15.000 svinja

73

Republička direkcija za robne rezerve uputila je poziv klanicama za prikupljanje pismenih ponuda za klanje i preradu do 15.000 tovnih svinja za preradu u mesne konzerve – mesni narezak i pašteta. Kvalitet tovnih svinja, naglašava se u pozivu, u svemu mora da odgovara odredbama pravilnika o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa težine od 95-110 kilograma. Utvrđeni paritet kod razmene je: četiri kilograma tovnih svinja za jedan kilogram mesnog nareska, odnosno 2,75 kilograma tovnih svinja za jedan kilogram paštete.

agrofin

Pravo na učestvovanje u javnom pozivu imaju pravna lica koja su registrovana u Agenciji za privredne registre, nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve, kako prenosi agrofin.rs.

Rok za dostavljanje ponuda je 23. april.

B.K.