Mladima i ženama na selu lakši puta do kredita i podsticaja za investicije

72

Fokus Ministarstva poljoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja, proteklih godina usmeren je ka sve većoj podršci ženama i mladima u agrobiznisu.

Izvor: agrofin.rs

Kako prenosi agrofin.rs, ženama koje odluče da se bave poljoprivredom omogućeno je da lakše dođu do kredita i imaju prednost u procesu bodovanja i rangiranja prilikom sprovođenja investicionih mera iz nacionalnog budžeta i IPARD programa, a u Upravi za agrarna plaćanja ističu da je cilj da se što veći broj žena motiviše i ohrabri da pokrene sopstveni biznis.

Kroz podsticaj od 75 odsto za nabavaku mehanizacije, opreme i kvalitetnih priplodnih grla, koji se isplaćuje po osnovu predračuna, Ministarstvo poljoprivrede nastoji da podstakne mlade žene da ostanu na selu i osiguraju svoju egzistenciju kroz bavljenje poljoprivredom.

Kao korisnice IPARD podsticaja u okviru Mere 1, žene mogu ostvariti bespovratnu podršku u iznosu od 60 odsto. Ukoliko su mlađe od 40 godina, visina podsticaja je 65 odsto.

Direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović ističe da je potrebno promovisati primere uspešnih žena u agrobiznisu, kako bi ih imali što više.

B.K.

Izvor: agrofin.rs