Savet za saobraćaj: razmatrani zahtevi za postavljanje ležećih policajaca

532

Danas je održana jedanaesta sednica Saveta za saobraćaj opštine Kule, na kojoj su članovi Saveta, nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, sagledali i upoznali se sa trenutnim stanjem na lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naseljenim mestima i bezbednošću saobraćaja.

Takođe, razmatrani su i zahtevi građana za postavljanje ležećih policajaca, odnosno usporivača saobraćaja. Nakon diskusije, članovi Saveta su doneli Zaključak da se ležeći policajci postave na mesta koja su Pravilnikom jasno definisana, i koja su u skladu sa preporukama Agencije za bezbednost saobraćaja i Zakona o saobraćaju, a koja prvenstveno podrazumevaju blizinu škole, vrtića, dečijih igrališta. Savet je raspravljao i o ulici Veljko Vlahović u Kuli, kao i o rehabilitaciji obilaznice. Na samom kraju sednice, članovi Saveta su diskutovali o načinu realizacije aktivnosti na dodeli svetala za bicikla u cilju preventivnih aktivnosti na povećanju bezbednosti dece i ostalih učesnika u saobraćaju.