Opštini Kula opredeljeno gotovo 6 miliona dinara za finansiranje usluga socijalne zaštite

180

Predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić potpisao je danas u Palati Srbija ugovor o namenskim transferima za finansiranje usluga socijalne zaštite koje dodeljuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Opštini Kula je za ove namene opredeljeno 5.873.533,00 dinara.

Predsednik Miljanić je istakao da su ova sredstva značajna za opštinu Kula, a da su izdvajanja samo iz budžeta opštine za više od šest usluga socijalne zaštite koje se sprovode na kulskoj teritoriji 36 miliona dinara. Miljanić je rekao da je u pitanju 190 korisnika usluga socijalne zaštite i to: 28-oro dece koristi usluge ličnog pratioca, za 70 korisnika je dostupna usluga pomoći u kući, a dostupne su i usluge dnevnog boravka i savetovališta za rani razvoj. Takođe, ove godine izdvojena su sredstva za uređenje prostorija Centra za socijalni rad opštine Kula, rekao je predsednik Miljanić.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je 2016. godine otpočelo sa primenom namenskih sredstava za jedinice lokalne samouprave.