U opštini Sečanj u zakup na 15 godina ponuđeno 3.915 hekatra državnog zemljišta

35

Uprava za poljoprivredno zemlište Ministarstva poljoprivrede raspisla je javni oglas za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u drugom krugu u opštini Sečanj. Ukupna površina zemljišta koja se nudi je 3.914,69 hektara, raspoređenih u 913 jedinica. Period zakupa u svim katastarskim opštinama je 15 godina.

Izvor: agrofin.rs

Kako prensoi agrofin.rs, svi zainteresovani ponuđači mogu učestvovati u nadmetanju, koristeći računar ili mobilne uređaje. S obzirom da se radi o drugom krugu nadmetanja, jedini uslov koji je potrebno da ispune jesta da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu najmanje tri godine.

Javno nadmetanje odvija se elektronski, preko aplikacije Digitalno javno nadmetanje. Rok za prijavu je 16. juni, a otvaranje ponuda i kreiranje rang liste zakazano je za 24. juni.

B.K.

Izvor: agrofin.rs