Širenje gradova, ali i hemija za poljoprivredu, degradiraju zemljište 19. juna 2021.

102

Zemljišta u Srbiji, posebno poljoprivredna, ugrožena su na razne načine, a da bi se sprečila dalja degradacija i očuvale njihove osnovne funkcije, potrebne su mere zaštite i održivog korišćenja, navodi se u zaključku izveštaja o stanju zemljišta Srbije za 2018. i 2019. godinu, koji je objavila Agencija za zaštitu životne sredine.

Izvor: agrofin.rs

Kako prenosi agrofin.rs, kao značajni negativni uticaj na zemljište, navode se širenje gradova, zagađe hemijskim supstancama poreklom iz poljoprivredne industrije, zauzimanje zemljišta, fragmentacija pejzaža, mala diverzifikacija useva, erozija zemljišta i ekstremni vremenski događaji povezani sa klimatskim promenama.

U izveštaju se dodaje da ne postoji jedno odgovarajuće rešenje za upravljanje zemljištem, kao i da optimalna strategija zavisi od lokalnih uslova koji u velikoj meri utiču na dinamiku svojstva zemljišta.

“Zemljište je sigurno lakše i jeftinije zaštititi i očuvati, nego povratiti njegova svojstva kroz mere sanacije i remedijacije. Iako je poželjno da se degradirana životna sredina obnovi, još je važnije da se spreči dalja degradacija”, zaključeno je u izveštaju.

B.K.

Izvor: agrofin.rs