Tretman suzbijanja larvi komaraca

396

Preduzeće „Eko-san plus“ d.o.o obaveštava građane da će se 25.06.2021. godine izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Kula. Vreme početka tretmana je 8:00 časova.

Tretman će se obavljati sa zemlje, preparatom LARVASTOP ZG, PIRIPROX ZG koji nije opasan za pčele. Lokaliteti na kojima će se tretman obaviti su: Kula, Crvenka, Sivac, Mali Stapar, a staništa: priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare.