Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

180

Monitoring kvaliteta vazduha u Opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021. i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 10 u periodu od 24.06. do 30.06. 2021. godine na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ Lenjinova br.17 Kula  bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni  glasnik RS“br . 11/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br.75/2010 i 63/2013).

Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula www.kula.rs