OPŠTINA KULA POKRENULA PROJEKAT „AKTIVNI INKLUZIVNI SERVIS KULA”

684

Opština Kula je u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad opštine Kula i Udruženjem „Plava ptica“ pokrenula projekat „Aktivni inkluzivni servis Kula“ koji se finansira iz fondova Evropske unije, a ukupna vrednost projekta je 384.738,00 dolara.

Projekat kroz tri komponente podržava uključivanje i osnaživanje ranjivih grupa i predstavlja jedinstven model socijalne zaštite. Ovaj projekat ima za cilj da se postigne uključivanje u društvo i ekonomsko i stambeno osnaživanje marginalizovanih grupa građana opštine Kula i to mladih koji napuštaju hraniteljske porodice i ustanove smeštaja, osoba sa invaliditetom i mentalnim teškoćama, žena žrtava porodičnog nasilja kao i porodica u ekstremnom siromaštvu.

Projekat se sastoji iz tri komponente koje čine jedinstven sistem podrške koji se po prvi put realizuje i predstavlja originalno rešenje i model za inkluzivnu zaštitu marginalizovanih grupa.

Kroz projekat će opština Kula obezbediti 16 stambenih jedinica koje će se adaptirati, renovirati i opremiti osnovnim nameštajem i tehnikom za život ovih porodica. Takođe kroz rad stručnih radnika će se obezbediti i savetnik za svaku od porodica koji će ih osnažiti za samostalni život, obučiti veštinama raspolaganja imovinom i odgovornom stanovanju ali i pružiti pomoć u nalaženju zaposlenja i ekonomskoj samostalnosti.

U drugoj komponenti projekta će se osnovati socijalno preduzeće u kome će učesnici projekta biti obučeni i zaposleni kako bi mogli da ostvare održive prihode za svoje porodice.
U trećoj komponenti opština Kula će izraditi Strateški plan socijalne zaštite, različite dokumente u oblasti dobre uprave i inkluzivnog društva te će unaprediti na taj način položaj ugroženog stanovništva opštine i mehanizme saradnje sa lokalnom samoupravom. Takođe kroz projekat će se promovisati i sveukupni model opštine Kula u razvoju lokalnog sistema socijalne zaštite koji je jedan od najuspešnijih i najinovativnijih u Srbiji.

Tim projekta koji čini više stručnjaka iz opštine Kula, Centra za socijalni rad, Plave ptice, kao i eksterni saradnici održali su 08. jula prvi sastanak projektnog tima sa predsednikom opštine Kula Damjanom Miljanićem i dogovoreni su prvi koraci te je zvanično i počela realizacija ovog projekta.