Nova investicija u Kuli, potpisan ugovor za igradnju fabrike za preradu paradajza

4564

Predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić potpisao je u ime opštine Kula danas Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine sa kompanijom BFV-PROCESSING OF TOMATO AND FRUITS DOO KULA. Predmet ugovora je otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula i to građevinsko neizgrađeno zemljište u Kuli, potes industrijska zona, ukupne površine 3ha 41ara 24m2, radi izgradnje objekta, čiji početak gradnje je planiran krajem godine. Pomenuto građevinsko zemljište je otuđeno za cenu od 22.521.840,00 dinara, a u prvoj fazi je planirano ulaganje od 6.5 miliona evra. Investitor planira da zaposli do 100 radnika.