JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2021. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE KULA

1516

Nacionalna služba za zapošljavanje i opština Kula raspisale su javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2021. godini na teditoriji opštine Kula.

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, ispostava Kula i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti. Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice. Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za samozapošljavanje su de minimis državna pomoć.

Ovde možete preuzeti:

Javni poziv
Zahtev za biznis planom za dodelu subvencija za samozapošljavanje za 2021. godinu
Nesubvencionisane delatnosti – samozapošljavnja
Nesubvencionisane delatnosti – samozapošljavanje osobe sa invaliditetom