Poseta predstavnika Delegacije EU centralnom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Vrbas-Kula

290

Predstavnici Delegacije EU na čelu sa gospođom Ingrid Sager, predstavnici Ministarstva životne sredine i Ministarstva za EU integracije imali su juče zajednički radni sastanak sa čelnicima opština Kula i Vrbas, a tema sastanka je bila upravljanje centralnim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, koji je izgrađen uz podršku Evropske unije, a čiji su osnivači ove dve opštine.

Na sastanku je bilo reči i o mogućnostima unapređenja rada prečistača kroz priključenje privrednih subjekata uz Veliki bački kanal na prečistač. Ingrid Sager, zadužena za životnu sredinu u Evropskoj komisiji i članovi Delegacije EU u Srbiji, naglasili su da je od posebnog značaja da se do kraja godine stvore uslovi za priključenje velikih industrijskih sistema u Vrbasu na prečistač otpadnih voda.

Takođe, konstatovano je da je u izgradnju prečistača uloženo 23 miliona evra i da postrojenje ima veliki kapacitet, a da je cilj njegove gradnje poboljšanje sanitarnih i zdravstvenih uslova u opštinama Vrbas i Kula kao i okolnim selima. Na sastanku je bilo reči o daljim koracima u radu postrojenja, što je preduslov za otpočinjanje čišćenja Velikog bačkog kanala.

Vladimir Đurović, predsednik Skupštine opštine Kula je istakao da opština Kula ulaže velike napore da se svi građani koji imaju uslove priključe na kanalizacionu mrežu i dodaje da su isti oslobođeni takse za priključak.

-Prečistač je postrojenje od strateškog značaja za našu životnu sredinu. Takođe, radi unapređenja ekoloških standarda u našoj opštini, mi ove godine značajna sredstva investiramo u završetak gradnje kanalizacione mreže u naseljenim mestima, što je preduslov za rad prečistača u punom kapacitetu, rekao je na sastanku predsednik opštine Vrbas Predrag Rojević.Osim predsednika Skupštine opštine Kula Vladimira Đurovića, jučerašnjem sastanku su, ispred opštine Kula, prisustvovali i pomoćnik predsednika Strahinja Paravina i Blažo Kostić, rukovodilac Odeljenja za investicije, zaštitu životne sredine i energetski menadžment.