Garancijski fond Vojvodine garantuje za kredite za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu

70

Garancijski fond Vojvodine otvorio je konkurs za izdavanje garancija za lakši pristup kreditnim linijama banaka za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme. Garancija se, u odnosu na tržišne, daje pod povoljnijim uslovima, a namenjena je za kreditiranje, privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima, zemljoradničkim zadrugama i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Izvor: agrofin.rs

Kako prenosi agrofin.rs, fond će odobravati garancije za kredite odobrene u dinarima ili denominiranim u EUR-ima u skladu sa poslovnom politikom banke i Fonda, na iznos do sto posto ukupnog potraživanja po kreditu, glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu. Banka i Fond će odobravati kredite u dinarima ili denominiranim u evrima i izdavati garancije do iznosa kredita za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, maksimalno 150.000 evra u dinarskoj  protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS.

B. K.

Izvor: agrofin.rs