Sremska Mitrovica poljoprivredncima subvenciniše premije osigiranja do 20 odsto

24

Agencije za ruralni razvoj Sremske Mitrovice raspisala je konkurs za podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada i životinja u ovoj godini. Sredstva su namenjena za subvencionisanje dela plaćene premije osiguranja za ratarske, povrtarsjke voćarke kulture kao i vinove loze i umatičenih životinja.

Izvor: agrofin.rs

Kako prenosi agrofin.rs, podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 20 odsto od vrednosti plaćene premije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na premiju neživotnog osiguranja. Maksimalni iznosi sredstava po jednoj prijavi je 20.000 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koja imaju prebivalište na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

Prijave se podnose do 15 novembra.

B.K.

Izvor: agrofin.rs