Grad Zrenjanin objavio poziv za korišćenje državnih njiva bez naknade

42

Grad Zrenjanin je objavio javni poziv za korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada u 2022. godini. Komisija koja je raspisala javni poziv obavestila je obrazovne i visokoobrazovne ustanove, fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja prava korišćenja.

Izvor: agrofin.rs

Kako prenosi agrofin.rs, krajnji rok za podnošenje prijave sa kompletnom dokumetacijom je 31. oktobar.

B. K.

Izvor: agrofin.rs