Udruženje za pomoć MNRO „Plava ptica“ Kula raspisalo konkurs za ličnog pratioca deteta

689

Udruženje za pomoć MNRO „Plava ptica“ Kula raspisalo je konkurs za ličnog pratioca deteta, koji traje od 15. avgusta do 31. avgusta 2021. godine.

Konkurs se odnosi na decu koja pohađaju predškolsku ustanovu, osnovnu školu ili srednju školu, a imaju rešenje Interresorne komisije o potrebi za podrškom ličnog pratioca i imaju prebivalište na teritoriji opštine Kula. Ovim konkursom se obezbeđuje usluga za školsku 2021/2022 godinu, a usluga se obezbeđuje tokom 10 meseci, od septembra 2021. do juna 2022. godine, tokom 4 sata na dan.

Prijave na Konkurs se podnose lično u prostorijama Udruženja MNRO „Plava ptica“, na adresi Kula, Lenjinova 17 (prvi sprat) svakog radnog dana od 07-15 časova i subotom 09-13 časova. Uz zahtev (koji se popunjava u Udruženju) podnosi se sledeća dokumentacija:
ZA KORISNIKE KOJI PRVI PUT KORISTE USLUGU:

• Izvod iz MKR (fotokopija )
• Mišljenje interresorne komisije fotokopija
• Potvrda da pohađa vaspitno obrazovnu ustanovu
• Očitana lična karta roditelja

ZA KORISNIKE KOJI SU KORISTILI USLUGU 2020/2021 GODINE:

• Potvrda da pohađa vaspitno- obrazovnu ustanovu
• Mišljenje IRK (ukoliko je izdato novo u međuvremenu)

Detalje konkursa možete pogledati na zvaničnom sajtu Udruženja za pomoć MNRO „Plava ptica“.