Sopštenje o aktiviranju sirena

786

Odredbom člana 28 stav 1 tačka 8 Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ 87/2018) definisano je:

„Jedinica lokalne samouprave u okviru svojih nadležnosti, u oblasti od smanjena rizika od katastrofa i upravnjanju vanrednim situacijama izrađuje studiju pokrivenosti sistema za javno uzbunjivanje za svoju teritoriju (akustičnu studiju) i stara se o održavanju, nabavci i postavljanju akustičnih izvora (sirena) i ostale opreme u okviru jedinstvenog sistema za javno uzbunjivanje u Republici Srbiji“.

U skladu sa tim u periodu od 25. avgusta 2021. godine do 25. septembara 2021. godine u cilju definisanja propisanog nivoa zvuka od 74 dB(S) u naseljenom mestu Kula i 60 dB(C) u naseljenim mestima Sivac, Crvenka, Kruščić, Lipar i Ruski Krstur vršiće se aktiviranje postojećih sirena za javno uzbunjivanje,a u cilju izrade studije akustičnosti za teritoriju opštine Kula.

Od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Sektor za vanredne situacije aktom broj: 09 broj: 217-1240/71 od 16.07.2021. godine data je saglasnost za aktiviranje sirena na teritoriji opštine Kula.

Predsednik opštine Kula
Damjan Miljanić