Počinju radovi na sanaciji prevodnice u Malom Staparu

1193

JVP „Vode Vojvodine“ počinje radove na sanaciji brodske prevodnice u Malom Staparu, vredne oko 66,5 miliona dinara. Ovo je najstarija prevodnica u Vojvodini i jedina koja je i dalje u funkciji, a otvara se na ručni pogon.

Zbog dotrajalosti i oštećenja pojedinih delova, korišćenje prevodnice u sadašnjem stanju ne pruža neophodnu sigurnost. Predviđeno je da se zamene obe gvozdene kapije prevodnice, kao i da se sanira pogonski mehanizam za njihovo otvaranje i zatvaranje. Osim mašinskih, predviđeni su i građevinski radovi na sanaciji oštećenja na zidovima prevodnice i stepeništu. Poslednji remont rađen je 1979. godine.

Prevodnica u Malom Staparu jedan je od dragulja industrijske baštine u Vojvodini.