Krediti za energetsku efikasnost Poštanske štedionice

1501

U skladu sa Programom finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije, koji sprovode Ministarstvo rudarstva i energetike i jedinice lokalne samouprave, Banka Poštanska štedionica je pripremila promotivni program dugoročnih dinarskih gotovinskih kredita sa grejs periodom – 100 dana.

U promotivnom periodu do 31.12.2021.

  • Mogućnost odlaganja početka otplate kredita 100 dana.
  • Bez naknade za obradu kredita u promotivnom periodu.
  • Fiksna kamatna stopa , tj. fiksna rata u dinarima tokom celog perioda otplate.

 

Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjava sledeće uslove:

  • Da je u radnom odnosu ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja
  • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
  • Da je korisnik tekućeg računa u Banci

 

Iznos kredita i rok otplate:

Od 100.000,00 – 3.000.000,00 dinara po proizvodu.

Kredit se odobrava na rok od 36 do 67 mesečnih rata, uz mogućnost odlaganja početka otplate kredita u trajanju od 100 dana u promotivnom periodu do 31.12.2021, odnosno od 36 do 71 mesečne rate bez odlaganja početka otplate. Kredit se otplaćuje zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

 

Kamatna stopa:

U PROMOTIVNOM PERIODU do 31.12.2021.

  • Nominalna kamatna stopa iznosi 8,95% na godišnjem nivou i fiksna je tokom celog perioda  otplate kredita
    Banka neće naplaćivati naknadu za obradu zahteva.

Na iznos odobrenog kredita, tokom trajanja grejs perioda Banka obračunava interkalarnu kamatu, primenom redovne, ugovorene, kamatne stope. Interkalarna kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu danom prenosa kredita u otplatu.

Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Dodatne informacije možete potražiti na zvaničnom sajtu banke http://www.posted.co.rs/din_dugorocni.html