Opštini Kula oko 2.8 miliona dinara za sanaciju divljih deponija

266

Predsednik opštine Kula Damjan Miljanić potpisao je danas u Beogradu ugovor sa Ministarstvom zaštite životne sredine, o dodeli sredstava za uklanjanje divlje deponija na teritoriji opštine Kula. Za projekat „Prevencija nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje deponija na teritoriji opštine Kula“ (K.O Kula, K.O Ruski Krstur, K.O Sivac) dodeljena su sredstva u iznosu od 2.728.400,00 dinara, a na osnovu ranije raspisanog Javnog konkursa.

-Lokacija na kojoj se planira projekat je atar naseljenih mesta Kula, Ruski Krstur i Sivac. Osnovni cilj predloženog projekta je da se očuvaju površina i funkcija zemljišta, tj. sprečavanje daljih promena na površinskom sloju zemljišnog reljefa koje nastaju kao posledica delovanja otpada i smeća koji se lageruje duži vremnski period. Na pomenutim lokacijama se planira kompletna sanacija i postavljanje obaveštenja kojima će se stanovništvo obaveštavati da mesto nije predviđeno za odlaganje smeća, rekao je predsednik Miljanić i istakao da je projekat zamišljen da rešava problem očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa, a da je plan da se u narednom periodu zatravi kompletna površina i napravi vetrozaštitni pojas, kako bi se napravila višestruka korist za okolinu.

-Oko 500 divljih deponija na teritoriji 43 grada i opštine u Srbiji biće očišćeno tokom septembra, izjavila je danas ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, nakon što je sa predstavnicima lokalnih samouprava potpisala ugovore o sufinansiranju projekata uklanjanja smetlišta.