Evangelistička crkva u Vrbasu uskoro u novom ruhu – SIMBOL VRBASA ZASIJAĆE PUNIM SJAJEM

413

Kada kažemo Vrbas, mislimo - grad sa više od 20 hiljada stanovnika i više od 20 nacija koje u njemu ponosno brane duh zajedništva i suživota. A jedan od njegovih simbola je Evangelistička crkva, koja će uskoro zasijati starim sjajem.

Evangelistička crkva sagrađena je 1820. godine a danas,  kada je odvažno zakoračila u treći vek svog postojanja, u toku su radovi na njenoj obnovi. Spolja je već uređena – obnovljena su fasada, toranj i krov i ponovo je za ponos svih Vrbašana.  Ali da bi bila kompletna, neophodno je da se završe radovi na uređenju unutrašnjosti objekta.

-Radovi su počeli u septembru 2019. godine, i teku u fazama. Prva faza radova obuhvatala je restauraciju i sanaciju kape tornja i krova, dok druga faza obnovu spoljne fasade crkve. Radovi u drugoj fazi izvedeni su u toku 2020. godine. Kada se budu stekli uslovi za dalji rad, nastaviće se obnova unutrašnjosti crkve – kaže biskup Gabor Dolinski. – Ukupna vrednost spoljašnjih radova iznosi oko 73 miliona dinara, koja su sredstva do sada u potpunosti i uložena.

S obzirom da je jedna od jedanaest sakralnih objekata u Vojvodini koji su od posebne vrednosti za Mađarsku, troškove obnove Evangelističke crkve snosili su Vlada naših severnih suseda I sama Evangelitička crkva. Na toranj su se vratili autentični ukrasi i natpisi, a čuveni sat ponovo pokazuje tačno vreme.

-Pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture je izdalo Rešenje, kojim se dala saglasnost za adaptaciju i sanaciju. Sem toga, Odeljenje za urbanizam i stambene poslove zaštitu životne sredine i energetski menadžment Opštinske uprave Vrbas je takođe izdalo Rešenje o odobrenju za izvođenje radova. Tokom izvođenje svih dosadašnjih radova bio je obezbeđen stručni nadzor ovlašćenog lica. Na taj način smo se trudili da sačuvamo autentičan izgled objekta – dodaje biskup.

Najvredniji simbol je svakako slika na plafonu, koja ilustruje samog reformatora Lutera, što je jedinstveno u celoj Vojvodini, ako ne i u Srbiji i čije je očuvanje samim tim zajednički interes. Njeni vernici su bili različitih nacionalnosti pa predstavlja neraskidiv deo lokalne tradicije i svojim postojanjem svedoči o tradicionalno dobrim međukonfesionalnim i međuljudskim odnosima.

Sa istorijskog aspekta je takođe veoma značajna, jer je bila sedište Bačkog senjorata-dekanata, kao sastavni deo Rudničkog crkvenog okruga Mađarske evangeličke crkve. Posle Prvog svetskog rata, dekanat, izuzev crkvene opštine Baja, u celosti se već nalazi u novoj državi, u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. S obzirom na to da je bio najorganizovaniji dekanat, odavde je počelo usmeravanje celog daljnjeg života evangelista unutar novonastalih granica.

-Obnova svake crkve predstavlja veliki značaj ne samo za vernike dotičnog veroispovedanja, nego i za sve građane u okolini. Nadamo se uspešnom završetku obnove u potunosti, da bi evangelička crkva u Vrbasu kao stari simbol grada ponovo mogao da okuplja svoje vernike i sve zainteresovane – poručuje Dolinski.