Naredba direktorima škola i ustanova o postupku realizacije neophodnih mera radi sprečavanja od širenja COVID-19

449

Na osnovu aktuelne epidemiološke situaciju u vezi COVID-19 koja je u opštini Kula pogoršana, komandant Štaba za vanredne situacije opštine Kula je doneo Naredbu kojom se naređuje direktorima osnovnih i srednjih škola na teritoriji opština Kula da:

 • na ulazu u objekat postave dezobarijeru;
 • na ulazu u objekat obezbede dezinfekciono sredstvo za ruke;
 • na ulazu u objekat obezbede merenje temperature drugim licima koji posećuju školu.

-Naređuje se direktoru PU „Bambi“ Kula da:

 • na ulaze u objekate postavi dezobarijeru;
 • na ulazu u objekat obezbede dezinfekciono sredstvo za ruke;
 • na ulazu u objekat obezbede merenje temperature zaposlenim, drugim licima koji posećuju ustanovu i deci.

-Naređuje se direktoru Doma zdravlja Kula da:

 • na ulazu u zdravstvene objekte postavi dezobarijeru;
 • na ulazu u objekate obezbedi dezinfekciono sredstvo za ruke;
 • na ulazu u objekate obezbedi merenje temperature svakom posetiocu zdravstvene ustanove.

-Naređuje se direktoru Centra za socijalni rad Kula da:

 • na ulazu u objekat postavi dezobarijeru;
 • na ulazu u objekat obezbedi dezinfekciono sredstvo za ruke;
 • na ulazu u objekat obezbedi merenje temperature svakom posetiocu.

-Naređuje se načelniku OU Kula da na glavnom ulazu i ulazu u uslužni centar zgrade SO Kula:

 • postavi dezobarijeru;
 • obezbedi dezinfekciono sredstvo za ruke;
 • obezbedi merenje temperature svakom posetiocu.

Naredbu možete pročitati OVDE.