Dodeljene subvencije za 58 seoskih kuća

1648

Kuću na poklon u više opština širom Srbije, do sada je dobilo 58 mladih bračnih parova koji nemaju rešeno stambeno pitanje a žele da žive na selu, od kojih su tri para iz opštine Kula. Još 250 zahteva se razmatra. Novca ima još a krajnji rok za prijave je 1. novembar.

Trojni ugovor potpisao je juče u Palati Srbija ministar Milan Krkobabić, gradonačelnici/predsednici opština, na čijim se teritorijama nalaze kuće i dobitnici bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Novac je dodeljen prema Uredbi o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu.

Predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić je rekao da su sredstva Ministartva za brigu o selu karika u naporima lokalnih samouprava da ožive i razvijaju sela i unaprede kvalitet života u njima.

-Ovaj projekat je jasan pokazatelj rešenosti Vlade da razvija sela i da ih oživi, jer su ona naš veliki potencijal i bogatstvo. Čestitam Krenjicki Dejanu i Bonić Ivani, Dobrijević Vladimiru i Podunavac Marini, Pap Valentinu i Krgović Kseniji, dobitnicima bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Procena Ministarstva za brigu o selu je da u selima ima 200.000 praznih kuća.
„Postoji politička volja, snažna politička volja, ona će biti pretočena u realizaciju budžeta za sledeću godinu. Biće izdvajana dodatna sredstva, ovo neće biti jedan program, projekat, ovo je misija“, rekao je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu.

Iz Vojvodine je stiglo najviše zahteva, na tom prostoru su i najuređeniji imovinsko – pravni odnosi. Na jugu Srbije, ni putevi ne ispunjavaju uslove konkursa.

Ovim programom, posećaju u ministarstvu, predviđena je dodela bespovratnih sredstava mladim bračnim i vanbračnim parovima, samohranom roditelju i mladom poljoprivredniku ili poljoprivrednici koji imaju manje od 45 godina života za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Ta kuća može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

„Interesovanje je veliko, prijave svakodnevno stižu, sredstva se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine“, podsećaju u Ministarstvu za brigu o selu.